หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 26 งาน

1. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารอาคาร (ประจำ บ.เนสเล่ย์)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1.ควบคุมดูแลการบริหารอาคาร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.ตรวจสอบอาคาร และจัดทำแผนการดำเนินงานการปรับปรุงพั
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน 30000
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Admin Office (Toyota สำโรง)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1.ดูแลเอกสารทั่วไป
2.ทำบัญชีเบื้องต้น
3.ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Collection Staff

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
- สามารถเข้าถึ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Sales Executive

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1.ขายงาน Support Service
2.ขายงานด้าน Support Manpower
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. **รับสมัครผู้พิการ**

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- ผู้ช่วยธุรการ เอกสาร
- ผู้ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงานด้านบัญชี-การเงิน
- ผู้ช่วยงานด
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. **รับสมัครผู้พิการ**

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- ผู้ช่วยธุรการ เอกสาร
- ผู้ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยงานด้านบัญชี-การเงิน
- ผู้ช่วยงานด
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Senior Accounting

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

-Reconcile balance sheet account
-ทำ Accounting Report
-ปิดงบ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน -
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Billing Officer *** ด่วนมาก ***

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. ออกบิลใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
2. คำนวณค่าบริการ
3. เก็บข้อมูลใน Excel
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับม
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. ตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนกับรายได้ที่เก็บจากลูกค้า
2. จัดทำต้นทุนของสาขา
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน (Payroll Officer)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. จัดทำข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล
2. จัดทำงานด้านเอกสารค่าจ้างแลัเงินเดือนของพนักงาน
3. การติดต่อประสาน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Cleaning Supervisor/Reception (ประจำ เนสเล่ อมตะซิตี้)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. ทำหน้าที่หัวหน้าแม่บ้าน ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน มีแม่บ้านจำนวน 5 คน ทำเอกสารใบเวล วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 22000
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Proccurement Officer

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. สามารถต่อรองราคา
2. ออกใบสั่งซื้อ
3. จัดเก็บเอกสาร
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Account Officer

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
2. การตรวจสอบทางระบบบัญชี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Control Room (CCTV)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ควบคุมห้อง Control Room วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 25000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Contract Officer

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. จัดทำสัญญากับลูกค้า
2. ติดตามและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลใน Excel
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. AR Manager

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงินเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. สามารถเข้าถ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

-ฝึกงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
-ฝึกงานฝ่ายบันชี-การเงิน
-ฝึกงานด้านธุรการ
-ฝึกงานด้านช่างเทคนิค
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Chief Technician (หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1.จัดทำขั้นตอน และแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.ควบคุมดูแล ระบบงานบำรุงรักษาในอาคาร ให้สอดคล้องกับ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 6
เงินเดือน 22000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Technician (ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ดูแลอาคาร ซ่อม บำรุง อุปกรณ์ ภายในอาคาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- ทำงานประจำที่อาคารเพลินจิตเซ็นเ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 12
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Safety Officer (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สำนักงานใหญ่

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. ดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. จัดทำแผนงานโครงการด้าน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Reception and Admin (ประจำเนสเล่ฉะเชิงเทรา)

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- Support งานด้านธุรการ
- ติดต่อประสานงานรับเรื่อง
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 17000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนามบิน

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

อำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ( ประชาสัมพันธ์ ) ณ ท่าอากาศยา วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Account Officer

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย
2.การตรวจสอบทางระบบบัญชี
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Billing Supervisor

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. กำกับดูแลและปรับปรุงกระบวนการออกบิล และวางบิล
2. ปิดรายได้ ณ สิ้นเดือน
3. ควบคุมการวางบิลให้ครบ
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. พนักงานชั่วคราว

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. ออกใบแจ้งหนี้
2. วางบิล
3. ออกใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Collection Staff

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

1. สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องการเก็บเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. สามารถเข้า
วันที่ 4 ก.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี